Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

784 results

Master's Thesis

Zgodnje poučevanje in učenje angleščine v Montessori vrtcu [Teaching and Learning English in the Montessori Kindergarten]

Available from: Digital Library of the University of Maribor (DKUM)

Early childhood care and education, Early childhood education, Language acquisition, Montessori method of education, Montessori schools, Teacher-student relationships

See More

Abstract/Notes: V magistrski nalogi smo združili področji angleškega jezika in predšolske vzgoje. Osredotočili smo se na sodobne pristope poučevanja tujega jezika v vrtcu Montessori ter želeli ugotoviti, kako predšolski otroci usvajajo tuj jezik. V teoretičnem delu smo pregledali teorijo pedagogike Montessori in značilnosti učenja ter poučevanja tujega jezika v predšolskem obdobju. Empirični del smo zastavili tako, da je združil obe področji. V Hiši otrok Antonina v Biljah pri Novi Gorici smo s pomočjo opazovalnega lista pridobili potrebne informacije, s katerimi smo odgovorili na že prej zastavljena raziskovalna vprašanja ter potrdili oziroma zavrnili zastavljene hipoteze. Pri opazovanju smo se osredotočili na strategije poučevanja angleškega jezika, metode dela, tematike učnih ur, raznolikost dejavnosti, uporabljene materiale, aktivnost otrok, uporabo angleškega jezika, odziv vzgojitelja na napake otrok in na napredek otrok ob večkratni ponovitvi individualnih in skupinskih dejavnosti. Ker sta vzgojiteljici med učenjem angleščine nenehno uporabljali angleški jezik, so se otroci poleg besedišča učili tudi melodijo in ritem jezika, kar jim bo pomagalo pri nadaljnjem učenju angleščine. Koncept Montessori poskuša otroke izoblikovati tako, da bodo v nadaljnjem življenju samostojni, odgovorni in potrpežljivi. Otroci se preko različnih pravil in dejavnosti tega učijo. [In this Master's thesis we combined English language and preschool education. We focused on modern ways of teaching and learning a foreign language in Montessori kindergarten. In theoretical part we took a look at theory of Montessori pedagogy and theory of learning a foreign language in kindergarten. In empirical part we combined these two together. In Hiša otrok Antonina in Bilje near Nova Gorica we organised an observation of a group of children from the second age group in kindergarten. In our observations we used observation sheets. With those, we obtained the information we were interested in. During our ten observations we focused on seventeen points of our observation sheet. The first part contained basic information like the name of the observer, the name of the teacher, number of children, age group, theme and lesson aims, goals of the activities, methods used, didactic materials, the language of instructions, comprehension of instructions, teacher's reaction to children's mistakes, teacher's usage of English language, whether the children waited for a specific material or they focused their attention on something else, whether children were active during different tasks, whether children returned to the same material and an observation of individual's and group's multiple usage of the same material.]

Language: Slovenian

Published: Maribor, Slovenia, 2017

Book

Montessori-pedagogiikka kunnallisessa kokopäivähoidossa: selvitys kolmevuotisesta päivähoidon kehittämiskokeilusta Iso-Heikkilän päiväkodin Montessori-ryhmässä

See More

Language: Finnish

Published: [Tampere, Finland]: Tampereen kaupunki, 1994

ISBN: 951-9430-90-3

Series: Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja

Book Section

Die Montessori-Bestrebungen im Kanton Zürich [Montessori Endeavors in the Canton of Zurich]

Book Title: Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Pages: 117-134

Annette Güntensperger - Biographic sources, Europe, Hilde Steinemann-Stahli - Biographic sources, Marianna Augsburger-Käser - Biographic sources, Martha Meyer - Biographic sources, Montessori method of education, Montessori schools, Selina Chönz-Meyer - Biographic sources, Switzerland, Western Europe

See More

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Article

A Study on Montessori Teacher Training in Korea / 韓國의 Montessori 敎師訓鍊에 關한 一硏究

Available from: RISS

Publication: 교육학논총 / The Journal of Education Research, vol. 8

Pages: 123-143

See More

Abstract/Notes: This study is the present condition of Montessori teacher training in Korea, which was studied on the following sequence and method. the first, Montessori teacher's view is studied on basis of the theoretical back ground of Montessori education. the second, the present condition of Montessori teacher training in America is studied on pre-research material. the third, the present condition of Montessori teacher training in Korea was studied on interview with teacher of Montessori education training center and kindergarten teacher. The results are; 1. The present condition of Montessori teacher training in Korea. (1) There are a number of Montessori teacher training institution in Korea. The one is long Montessori teacher training program style in Seoul area. The other is short Montessori teacher training program style in Taegu area, Jean Ju area, Dae Jeon area. These institutions are not recognized from association of Montessori Internationale. (2) as a wlole, the contents of Montessori teacher training course is executed on the theoretical background of Montessori education, which are not standardized. (3) in the Montessori teacher training program, teaching mechods are group lectures and demonstrations of the Montessori new apparatus. (4) The application fee is too heavy. 2. A proposal (1) Montessori teacher training institution which recognized from association of Montessori internationale must establish in Korea. (2) Montessori teacher training program must be improved to creat children's intellectual stimulation and to utilize teaching tools under the guidance of highly trained Montessori teacher.

Language: Korean

Article

L'inaugurazione del 15. Corso internazionale Montessori [The opening of the 15th International Montessori Course]

Publication: Annali dell'istruzione elementare

International Montessori Training Course

See More

Language: Italian

ISSN: 2361-2894

Book Section

Gründung einer Montessori-Schule in freier Tägerschaft - Ein Erfahrungsbericht aus Aschersleben in Sachsen-Anhalt [Founding of a Montessori school in free sponsorship: a report from Aschersleben in Saxony-Anhalt]

Book Title: Das Lernen in die eigene Hand nehmen: Mut zur Freiheit in der Montessori-Pädagogik [Taking learning into your own hands: Courage for freedom in Montessori pedagogy]

Pages: 163-171

See More

Language: German

Published: Münster, Germany: LIT, 2008

ISBN: 978-3-8258-0850-1

Series: Impulse der Reformpädagogik , 19

Article

Hildegard Holtstiege, Modell Montessori: Grundsätze und aktuelle Geltung der Montessori-Pädagogik [review]

Publication: Montessori: Zeitschrift für Montessori-Pädagogik, vol. 34, no. 1

Pages: 28-33

Book reviews

See More

Language: German

ISSN: 0944-2537

Article

Il movimento Montessori in Italia [The Montessori movement in Italy]

Publication: Scuola e città: mensile di problemi educativi e di politica scolastica, vol. 4

Pages: 8-9

Europe, Italy, Marziola Pignatari - Writings, Southern Europe

See More

Language: Italian

ISSN: 0036-9853

Article

International Montessori News: The Montessori Training College, Craneswood, Cranleigh, Surrey [England]

Publication: The Montessori Magazine: A Quarterly Journal for Teachers, Parents and Social Workers (India), vol. 1, no. 4

Pages: 63-64

Claude Albert Claremont - Writings, England, Europe, Great Britain, Montessori method of education - Teacher training, Northern Europe, Teacher training, United Kingdom

See More

Language: English

Article

Montessori a Kiev [Montessori in Kiev]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 49, no. 6

Pages: 50-59

Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Montessori schools, Ukraine

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Advanced Search