Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1202 results

Article

IMS Workshops Around the World [Whippany, New Jersey; Sydney, Perth, and Adelaide, Australia; Rotorua, New Zealand; Jakarta, Indonesia]

Publication: Montessori Observer, vol. 22, no. 3

Pages: 1, 3-4

Americas, Asia, Australasia, Australia, Australia and New Zealand, Conferences, Indonesia, International Montessori Society (IMS) - Periodicals, Montessori method of education, North America, Oceania, Southeast Asia

See More

Language: English

ISSN: 0889-5643

Article

IAME: MACTE Council Has New Name, New Calm, but Difficult Issues Loom

Publication: Public School Montessorian, vol. 11, no. 2

Pages: 1, 18

Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE), Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Lynne Lawrence's New Calling: Author-Educator is AMI's New Executive Director

Publication: Public School Montessorian, vol. 21, no. 1

Pages: 19

Public Montessori

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

News of Montessorians [News Items on 11 Montessorians]

Available from: University of Connecticut Libraries - American Montessori Society Records

Publication: The Constructive Triangle (1974-1989), vol. 16, no. 1

Pages: 19

See More

Language: English

ISSN: 0010-700X

Article

Celebrations: New Beginnings and New Hopes

Publication: Tomorrow's Child, vol. 6, no. 4

Pages: 20

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

AMI News; AMI/USA News

Publication: AMI/USA News, vol. 19, no. 1

Pages: 4–5, 10

See More

Abstract/Notes: Thailand project; International Women's Day; school recognition; consultants' retreat; TV Turnoff Week; teacher recruitment

Language: English

Article

AMI News; AMI/USA Events; Office News

Publication: AMI/USA News, vol. 19, no. 2

Pages: 4–6

See More

Abstract/Notes: 2007 Refresher Course; AMI annual meeting; Consultations

Language: English

Article

New Distance Learning for the New Millennium [Interview with Paula Glasgow]

Publication: Montessori International, vol. 9, no. 3

Pages: 45–46

See More

Language: English

ISSN: 1470-8647

Article

✓ Peer Reviewed

Escola Nova: una nova pedagogia de la lectura a Catalunya / New School: A new pedagogy of reading in Catalonia

Available from: Hemeroteca Científica Catalana

Publication: Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació, no. 22

Pages: 65-92

Montessori method of education, Reading

See More

Abstract/Notes: The article analyses the factors that impacted the appearance of a new pedagogy in reading in the first third of the 20th century in Catalonia. Apart from the outstanding figures such as Pere Vergés, Artur Martorell or Anna Rubiés other factors determined and contributed to spreading the didactic and methodological proposals that would make up a new pedagogy of reading, based on the New School movement. The establishment of the network of public and school libraries, the emergence of large publishing houses specialising in children’s books, the whole generation of teachers who took up the challenge of renewing the school and, also, the institutional boost from the two periods of self-government, in times of the Catalan Commonwealth and during the Republican Government of Catalonia, made the transformation possible. / L’article analitza els factors que incidiren en l’aparició d’una nova pedagogia de la lectura en el primer terç del segle XX a Catalunya. A banda de figures destacades com Pere Vergés, Artur Martorell o Anna Rubiés, altres factors van determinar i contribuir a difondre les propostes didàctiques i metodològiques que anirien configurant una nova pedagogia de la lectura a partir del moviment de l’Escola Nova. La implantació de la xarxa de biblioteques populars i escolars, l’eclosió de grans editorials especialitzades en llibres per a infants, tota la generació de mestres que assumia el repte de renovar l’escola i, també, l’impuls institucional dels dos períodes d’autogovern, en temps de la Mancomunitat i durant la Generalitat republicana, van fer possible la transformació. / El artículo analiza los factores que incidieron en la aparición de una nueva pedagogía de la lectura durante el primer tercio del siglo XX en Cataluña. Al lado de figuras destacadas como Pere Vergés, Artur Martorell o Anna Rubiés, otros factores fueron determinantes y contribuyeron a difundir las propuestas didácticas y metodológicas que aportaron elementos decisivos en la configuración de una nueva pedagogía de la lectura a partir del movimiento de la Escuela Nueva. La implantación de la red de bibliotecas escolares y populares, el auge de grandes editoriales especializadas en la edición de libros infantiles, el trabajo de toda una generación de maestros y maestras que asumieron el reto de renovar la escuela y, también, el impulso institucional de los dos periodos de autogobierno, durante la Mancomunidad de Cataluña (1914-23) y la Generalitat de la Segunda República (1931-39), hicieron posible esta transformación.

Language: Catalan

DOI: 10.2436/e&h.v0i22.75256

ISSN: 2013-9632, 1134-0258

Article

Good News and Bad News [Downham Montessori School, Stow, Bardolph, Norfolk]

Publication: Montessori Courier, vol. 4, no. 3

Pages: 2

See More

Language: English

ISSN: 0959-4108

Advanced Search