Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

846 results

Archival Material Or Collection

Box 14, Folder 2 - Notebooks, ca. 1929-1940 - "Grammar Development as part of Language for Young Children"

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Archival Material Or Collection

Box 15, Folder 31 - Notes, ca. 1929-1948 - "Grammar"; "Language Names"

Available from: Seattle University

Edwin Mortimer Standing - Biographic sources, Edwin Mortimer Standing - Writings

See More

Language: English

Archive: Seattle University, Lemieux Library and McGoldrick Learning Commons, Special Collections

Article

Learning Their Language

Available from: ISSUU

Publication: Tomorrow's Child, vol. 22, no. 4

Pages: 18-20

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Dual-Language Montessori Rises in Phoenix

Publication: Montessori Public, vol. 8, no. 2

Pages: 6-7

Americas, Bilingual education, Language development, Montessori schools, North America, Public Montessori, United States of America

See More

Language: English

Article

Language Learning in Montessori Settings

Available from: Research Gate

Publication: International Montessori Institute Working Paper Series, no. 2022-4

Pages: 36-45

See More

Language: English

Bachelor's Thesis

Montessori Pedagogy in learning and teaching the English language in Czech lower secondary schools

Available from: Masaryk University (Czechia)

Elementary education, Language acquisition, Language education, Montessori method of education, Primary education, Second language acquisition, Second language education

See More

Abstract/Notes: The aim of this Bachelor thesis is to deal with a different approach to the teaching and learning of the English language at lower secondary schools by the Montessori Method. The theoretical part investigates the process of learning a foreign language, second language acquisition and introduces the basic principles of Montessori education that can be applied to teaching and learning any foreign language. In addition to this, a brief insight into how such a lesson should be conducted is introduced. The pragmatic component of the thesis focuses on the response of the target question of what the real Montessori lessons look like in reality, and how the Montessori principles are upheld. To conduct the qualitative research and apply the method of case studies, thirty observations in two lower secondary schools and interviews with two teachers were conducted. The observations and interviews took place at the Montessori lower secondary schools Polabiny in Pardubice and Gajdošova in Brno. To confirm the validity of the research, the school curriculum documents were evaluated. The observation demonstrates that the learning and teaching of the English language, using the Montessori system, becomes a challenging option for Montessori teachers. / Cílem této Bakalářské práce je celkový náhled na výuku anglického jazyka na druhém stupni základních škol typu Montessori. Teoretická část se obecně zabývá výukou cizího jazyka, procesem učení cizího jazyka a představí principy Marie Montessori aplikovatelné na výuku jakéhokoliv jazyka. Také krátce představíme jak by měla skutečná Montessori výuka vypadat. Praktická část práce si klade za hlavní cíl odpověď na otázku jak probíhá výuka anglického jazyka dle Marie Montessori ve skutečnosti a jak jsou dodržovány principy Marie Montessori. Metoda případové studie kvalitativního výzkumu byla podpořena třiceti hodinami observací a dvěma rozhovory s učiteli anglického jazyka. Observace se uskutečnily na základních školách Polabiny v Pardubicích, na Gajdošově v Brně. K umocnění výsledku práce jsou hodnoceny vzdělávací dokumenty zkoumaných škol. Observace ukazuje, že výuka anglického jazyka Montessori Metodou je pro vyučujícího náročným úkolem.

Language: English

Published: Brno, Czechia, 2017

Master's Thesis

Teaching English as a Second Language at a Montessori School

Available from: Masaryk University (Czechia)

Montessori method of education, Montessori schools, Second language acquisition, Second language education

See More

Abstract/Notes: This thesis explores the teaching of English as a second language in a Montessori school environment. The theoretical part of the thesis provides a summary of the Montessori teaching principles and their application to language teaching, including an examination of second language acquisition. The practical part of the thesis involves observing English lessons in Montessori environment, analysing relevant documents, and creation of teaching materials specifically adjusted to the Montessori approach. The ultimate goal of this research is to identify effective teaching strategies and materials for teaching English as a second language in Montessori schools, while also contributing to a deeper understanding of the Montessori approach to education. Both qualitative and quantitative data collection methods were used to determine the quality, accuracy and effectiveness of the materials. The created materials are enclosed to the appendices. / Tato práce se zabývá výukou angličtiny jakožto druhého jazyka v prostředí Montessori školy. Teoretická část práce obsahuje shrnutí principů Montessori pedagogiky a jejich aplikaci na výuku jazyků, včetně průzkumu osvojování druhého jazyka. Praktická část práce zahrnuje pozorování výuky angličtiny v Montessori prostředí, analýzu relevantních dokumentů a tvorbu výukových materiálů specificky upravených pro Montessori přístup. Ke zjištění kvality, přesnosti a účinnosti vytvořených a implementovaných materiálů byly vybrány kvalitativní i kvantitativní metody sběru dat. Konečným cílem tohoto výzkumu je identifikovat efektivní výukové strategie a materiály pro výuku angličtiny jako druhého jazyka v Montessori školách a zároveň přispět k hlubšímu pochopení Montessori přístupu ke vzdělávání. Vyrobené pomůcky jsou k nahlednutí v příloze.

Language: English

Published: Brno, Czechia, 2023

Master's Thesis (M. Ed.)

A Student-Centered Approach to Teaching Mathematics to English Language Learners in the Montessori Classroom

Available from: MINDS@UW River Falls

See More

Abstract/Notes: Making math instruction accessible to students can be a challenge, particularly when students have limited English proficiency. This paper explores how teachers can best suit the needs of their non-native English speakers when teaching math. Teacher affect, visuals and translanguaging are used in this study in an attempt to boost student confidence and academic progress. These strategies result in an increase in student confidence and engagement, as measured by a math attitude survey as well as observation data. Centered around a Montessori classroom, this paper shows how aspects of the Montessori philosophy cater to English learners and suggests additional supports that may be beneficial.

Language: English

Published: River Falls, Wisconsin, 2023

Book Section

The Use of Montessori Reading Strategy and Jolly Phonics as Tools for Language and Literacy Development in Early Years

Available from: University of Lagos Library (Nigeria)

Book Title: Connecting Language, Literature & Literacy for Learning: A Festschrift in Honour of Professor Olufunke Olufemi Lawal

Pages: 100-111

See More

Language: English

Published: Lagos, Nigeria: New Hope Enterprises, 2019

ISBN: 978-978-56517-2-0

Book Section

Language and Culture Erasure: An Indigenous Perspective

Available from: American Montessori Society

Book Title: Equity Examined: How to Design Schools and Teacher Education Programs Where Everyone Thrives

Pages: 31-32

Indigenous communities, Indigenous peoples

See More

Language: English

Published: New York, New York: American Montessori Society, 2023

ISBN: 978-1-66789-269-6

Advanced Search