Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1296 results

Book Section

Das erste Montessori-Kinderhaus mit integrierter Erziehung in München. Erfahrungen bei den Kindern [The first Montessori children's home with integrated education in Munich. Experiences with the children]

Book Title: Die Montessori-Pädagogik und das behinderte Kind: Referate und Ergebnisse des 18. Internationalen Montessori Kongresses (München, 4-8 Juli 1977) [The Montessori System and the Handicapped Child: Papers and Reports of the 18th International Montessori Congress (Munich, July 4-8, 1977)]

Pages: 289-295

Conferences, Europe, Germany, Inclusive education, International Montessori Congress (18th, Munich, Germany, 4-8 July 1977), Special education, Western Europe

See More

Language: German

Published: München: Kindler, 1978

ISBN: 3-463-00716-9

Article

Les précurseurs de Mme Montessori (part 1 of 3) [The precursors of Ms. Montessori]

Available from: Université Caen Normandie

Publication: Pour l'ère nouvelle: revue internationale d'èducation nouvelle, vol. 5, no. 21

Pages: 82-85

See More

Abstract/Notes: This is part 1 of a 3-part article.

Language: French

Master's Thesis

Komunikace s předškolními dětmi v pedagogice M. Montessori (Děti s českým a jiným mateřským jazykem) / Communication with pre-school children in Montessori approach (Children with Czech and other first language)

Available from: Univerzita Karlova Institutional Repository

See More

Abstract/Notes: The goal of this thesis is to describe teachers' communication with toddlers and pre- schoolers from mono- and bilingual families in Montessori schools or schools inspired by the Montessori method. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical and contains chapters on children's communication and communication with children, its forms and specific aspects; language and language acquisition, bilingualism, the founder of Montessori education, the Montessori education per se and communication with children according to its principles. The second part is practical and presents an analysis of the pragmatic component of teachers' communication with children through audio recordings or hand-written notes taken during participant observation. It focuses on the characteristics and specific features of teachers' communication with children in Montessori pre- schools. It includes the description of communication environment which complements the teachers' communication with children. It also contains semi-structured interviews with teachers and photographs in the attachment. / Cílem této diplomové práce je charakterizovat komunikaci učitelek s dětmi batolecího a předškolního věku z mono- i z bilingvních rodin, v zařízeních typu Montessori nebo v zařízeních touto pedagogikou inspirovaných. Diplomová práce je tvořena dvěma částmi - první, teoretickou část, představují kapitoly o komunikaci dětí a s dětmi, jejích formách a specificích, o jazyku a jeho osvojování, o bilingvismu, o zakladatelce pedagogiky Montessori a jejích metodách a o komunikaci s dětmi v tomto výchovném směru. Druhá, praktická část, prezentuje analýzu pragmatické složky komunikace učitelek s dětmi, skrze audio nahrávky či písemné záznamy komunikace ze zúčastněného pozorování. Zaměřuje se na charakteristiku a specifické rysy komunikace učitelek s dětmi v Montessori zařízeních předškolního typu. Věnuje se také popisu komunikačního prostředí, který doplňuje komunikaci učitelek s dětmi, stejně tak jako polostrukturované rozhovory s učitelkami a fotografie, jež uvádíme v příloze.

Language: Czech

Published: Prague, Czechia, 2022

Article

The Montessori System in Theory and Practice; An Introduction to the Pedagogic Methods of Dr. Maria Montessori [book review]

Available from: HathiTrust

Publication: American Primary Teacher, vol. 31, no. 3

Pages: 115

Book reviews

See More

Language: English

Article

Montessori Magyarországon [Montessori in Hungary]

Publication: Módszertani Levelek, no. 3

Pages: 7-17

Eastern Europe, Europe, Hungary, Montessori method of education, Montessori movement, Montessori schools

See More

Language: Hungarian

ISSN: 0236-6789

Article

Montessori a Kiev [Montessori in Kiev]

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 49, no. 6

Pages: 50-59

Eastern Europe, Europe, Montessori method of education, Montessori schools, Ukraine

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Colegio Montessori-Palau de Girona: Educación primaria - la educación cósmica [Colegio Montessori-Palau de Girona: Primary Education - Cosmic Education]

Publication: Cuadernos de Pedagogía, no. 455

Pages: 23-24

Cosmic education, Europe, Southern Europe, Spain

See More

Language: Spanish

ISSN: 0210-0630

Article

Maria Montessori, Howard Gardner e as inteligências múltiplas [Maria Montessori, Howard Gardner and multiple intelligences]

Publication: Revista OMB: revista da organização Montessori do Brasil, no. 2

Pages: 6-7

Howard Gardner - Biographic sources, Howard Gardner - Philosophy, Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy, Multiple intelligences

See More

Language: Portuguese

Article

Montessori Centenary Calendar–"Spirit of Montessori"

Publication: Montessori Society Review, vol. 18

Pages: 48

See More

Language: English

Article

Dr. Montessori [and Some Montessori Sayings]

Available from: HathiTrust

Publication: Kindergarten-Primary Magazine, vol. 26, no. 5

Pages: 146-147

Maria Montessori - Biographic sources, Maria Montessori - Philosophy

See More

Language: English

Advanced Search