Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1484 results

Article

✓ Peer Reviewed

Longitudinal Comparison of Montessori versus Non-Montessori Students’ Place-Value and Arithmetic Knowledge

Available from: University of Kansas Libraries

Publication: Journal of Montessori Research, vol. 2, no. 1

Pages: 1-15

Americas, Comparative education, Mathematics education, Montessori method of education - Evaluation, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: Base-10 and place value understanding are important foundational math concepts that are associated with higher use of decomposition strategies and higher accuracy on addition problems (Laski, Ermakova, & Vasilyeva, 2014; Fuson, 1990; Fuson & Briars, 1990; National Research Council, 2001). The current study examined base-10 knowledge, place value, and arithmetic accuracy and strategy use for children in early elementary school from Montessori and non-Montessori schools. Children (N = 150) were initially tested in either kindergarten or first grade. We followed up with a subgroup of the sample (N = 53) two years later when the children were in 2nd and 3rd grade. Although Montessori curriculum puts a large emphasis on the base-10 structure of number, we found that children from Montessori schools only showed an advantage on correct use of base-10 canonical representation in kindergarten but not in first grade. Moreover, there were no program differences in place value understanding in 2nd and 3rd grade. Although Montessori children used different strategies to obtain answers to addition problems in 2nd and 3rd grade as compared with non-Montessori children, there were no program differences in addition accuracy at any grade level. Educational implications are discussed.

Language: English

DOI: 10.17161/jomr.v2i1.5677

ISSN: 2378-3923

Article

✓ Peer Reviewed

Dignity of the Child in Research on the School of Maria Montessori: Assumptions and Manifestations / Godność dziecka w badaniach nad szkołą Marii Montessori

Available from: Maria Curie-Skłodowska University

Publication: Prima Educatione, vol. 2

Pages: 57-65

Early childhood care and education, Early childhood education, Montessori method of education

See More

Abstract/Notes: Maria Montessori identified work with children and youth as a support for the human development process, which mean constant growth and becoming. The educational embodiment of respecting the dignity of a person – in light of the Italian researcher – is the child’s right to freedom of choice in a prepared school environment. Events and circumstances that a person meets in his/her life (including school), shape his/her dispositions and attributes. The education, which encourages the development, creates opportunities for undertaking various tasks, including developmental ones, which are manifested by specific personality traits. In the conducted research, characteristics of the author’s personality of the Montessori class graduates became the subject of analyses. / Maria Montessori utożsamiała pracę z dziećmi i młodzieżą jako wspomaganie procesu rozwoju człowieka, który polega na stałym wzroście i stawaniu się. Edukacyjnym ucieleśnieniem poszanowania godności osoby w ujęciu włoskiej badaczki jest przyznanie dzieciom prawa wolności wyboru w odpowiednio zaprojektowanym środowisku szkolnym. Zdarzenia i okoliczności, które osoba napotyka w życiu (w tym w szkole), kształtują jej dyspozycje i atrybuty. Sprzyjające rozwojowi kształcenie tworzy okazje do podejmowania różnorodnych zadań, w tym rozwojowych, czego przejawem są określone właściwości osobowości. W przeprowadzonych badaniach przedmiotem analiz stały się właściwości osobowości autorskiej absolwentów klas Montessori.

Language: English

DOI: 10.17951/pe.2018.2.57-65

ISSN: 2657-3229

Book

Työkasvatus päiväkodissa sekä peruskoulun ala-asteen Freinet ja Montessori-luokilla [Work education in kindergarten and in Freinet and Montessori classes in primary school]

Célestin Freinet - Philosophy, Elementary education, Elementary schools, Freinet Modern School Movement, Maria Montessori - Philosophy, Montessori method of education, Preschool education

See More

Language: Finnish

Published: Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto, 1999

Master's Thesis

Stavovi Studenata Nastavničkih Studija o Montessori Pedagogiji / The Stands That Students of Teaching Studies Have on Montessori Pedagogy

Available from: Digitalni Akademski Arhivi i Repozitoriji (DABAR)

See More

Abstract/Notes: Montessori pedagogy is a pedagogical concept that was created by Maria Montessori, and is based on anthropology and scientific observation of the natural learning process of children. It is recognizable by its prepared environment with didactic shaped material that provide children an independent realization of knowledge. Although the concept was formed at the beginning of the 20th century, it is a pedagogical approach that still adequately responds to the developmental needs of children and overcome the disadvantages of the traditional educational system focused on the teacher. The aim of this study was to determine the opinions that students of teaching studies have on Montessori pedagogy considering their study. The study was conducted on an intentional sample of students from the Faculty of Philosophy in Split, the department of teacher education and the department of pedagogy. The results showed that students, dependent on their study, differ in knowledge about Montessori pedagogy and valuation of the desirability of the traditional education, while there is no difference in attitudes towards Montessori pedagogy and in valuation of the desirability of the education based on independence, play and the satisfaction of knowledge. Pedagogy students had several courses where they gained knowledge about Montessori pedagogy and had experience visiting Montessori institutions where they experienced the application of these pedagogical principles in practice, while students from the department of teacher education haven't had such experiences and they were less familiar with the Montessori pedagogy during their study. That reflected on some of their attitudes. The existing of a positive attitude towards Montessori pedagogy regardless of the level of knowledge about this conception leads to the conclusion that the connotations they have about the Montessori pedagoy are positive, which supports the hypothesis of a positive image of the concept not only among many experts, but also among lay people. / Montessori pedagogija je pedagoška koncepcija koju je osmislila Marija Montessori, a temelji se na antropologiji i znanstvenom promatranju prirodnog procesa učenja djece. Prepoznatljiva je po pripremljenoj okolini s didaktički oblikovanom materijalu koji djeci omogućuju samostalan dolazak do spoznaje. Iako je koncepcija ponuđena početkom 20. stoljeća i danas se smatra pedagoškim pristupom koji primjereno odgovara na razvojne potrebe djece te prevladava nedostatke tradicionalnog odgojno-obrazovnog sustava usmjerenog na učitelja. Cilj ovog istraživanja je utvrditi razlikuju li se studenti nastavničkih studija u stavovima o Montessori pedagogiji s obzirom na studij. Istraživanje je provedeno na namjernom uzorku studenata učiteljskog studija i studija pedagogije Filozofskog fakulteta u Splitu. Rezultati su pokazali da se studenti s obzirom na studij razlikuju u znanjima o Montessori pedagogiji te u procjeni poželjnosti tradicionalnog odgoja, dok se ne razlikuju u stavovima o Montessori pedagogiji i u procjeni poželjnosti odgoja utemeljenog na samostalnosti, igri i zadovoljstvu spoznajom. Studenti studija pedagogije u okviru više kolegija stjecali su znanja o Montessori pedagogiji te imali iskustva posjeta Montessori ustanovama u kojima su doživjeli primjenu tih pedagoških načela u praksi, dok studenti učiteljskog studija nisu imali takva iskustva te su o Montessori pedagogiji tijekom studija bili slabije upoznati što se odrazilo i na neke njihove stavove. Postojanje pozitivnog stava o Montessori pedagogiji neovisno o razini znanja o toj koncepciji upućuje na zaključak da su konotacije koje imaju vezano za Montessori pedagogiju pozitivne, što ide u prilog tezi o pozitivnoj slici o toj koncepciji ne samo među mnogim stručnjacima, nego i među laicima.

Language: Croatian

Published: Split, Croatia, 2016

Article

Exploring Montessori Programs for the Middle School Years: Athens [GA] Montessori Middle School: A Place for the Adolescent

Publication: Tomorrow's Child, vol. 11, no. 4

Pages: 5–7

See More

Language: English

ISSN: 1071-6246

Article

Diffusione e prospettive dell'educazione Montessori in Spagna: Montessori nel mondo

Publication: Vita dell'Infanzia (Opera Nazionale Montessori), vol. 46, no. 6

Pages: 53-58

See More

Language: Italian

ISSN: 0042-7241

Article

Die Montessori-Rezeption in Japan [The Montessori Reception in Japan]

Publication: Montessori-Werkbrief (Montessori-Vereinigung e.V.), vol. 27, no. 3

Pages: 62-69

Asia, East Asia, Japan

See More

Language: German

ISSN: 0722-2513

Book

Maria Montessori, 1870-1952: Kind ihrer Zeit, Frau von Welt [Maria Montessori, 1870-1952: Child of her Time, Woman of the World]

Maria Montessori - Biographic sources

See More

Abstract/Notes: Translated from the Dutch by Verena Kiefer.

Language: German

Published: Weinheim, Germany: Beltz, 2002

ISBN: 3-407-22750-7 978-3-407-22750-8

Series: Biographie & Kontext

Book Section

Die Montessori-Pädagogik Heute [Montessori Pedagogy Today]

Book Title: Hundert Jahre Montessori-Pädagogik, 1907-2007: Eine Chronik der Montessori-Pädagogik in der Schweiz [One Hundred Years of Montessori Education, 1907-2007: A Chronicle of Montessori Education in Switzerland]

Pages: 185-198

Europe, Montessori method of education, Montessori schools, Switzerland, Western Europe

See More

Language: German

Published: Bern, Switzerland: Haupt Verlag, 2007

Edition: 1st edition

ISBN: 978-3-258-07092-6

Doctoral Dissertation

Habilidades de resolução de problemas: desenvolvimento de uma medida e relações com o Método Montessori [Problem-solving: development of a measure and relations with the Montessori Method]

Available from: Universidade Federal de Juiz de Fora - Institutional Repository

Americas, Brazil, Comparative education, Creative thinking in children, Critical thinking in children, Latin America and the Caribbean, Montessori method of education, Problem solving in children, South America

See More

Abstract/Notes: Problemas dos mais simples aos mais complexos estão presentes no dia-a-dia das pessoas. Assim, diferentes áreas da Psicologia têm estudado os processos psicológicos relacionados à resolução de problema (RP), destacando-se a interface entre RP e processos educacionais. Embora as habilidades de RP sejam aspectos chave do processo educacional, há controvérsias sobre como promovê-las em ambiente escolar. O Método Montessori (MM) é uma das estratégias educacionais que têm como um de seus propósitos desenvolver essas habilidades em sala. Desse modo, esta Tese conduziu estudos com diferentes delineamentos – correlacional e quase experimental – com o objetivo de analisar se o MM promove habilidades gerais de RP. Devido à carência de instrumentos brasileiros que avaliam este construto, no primeiro capítulo é apresentado o processo de construção das Escalas de Resolução de Problema (ERP), incluindo elaboração de itens, grupos focais (N = 24) e análise por juízes (N = 23), bem como estudos (N = 767) para a obtenção de evidências de validade baseadas na estrutura interna e estimativas de fidedignidade para as ERP. Análises fatoriais confirmatórias evidenciaram que as ERP possuem duas escalas (Habilidades de Resolução de Problemas (HRP) e Orientação em Relação ao Problema (ORP)) com consistência interna satisfatória. As ERP foram utilizadas em um estudo (Capítulo 2) que teve como objetivo comparar as habilidades de RP de estudantes (N = 91) de escolas tradicionais e montessorianas, sendo que, no último caso, considerou-se a fidelidade de implementação (Montessori Clássico ou Montessori Suplementar), além de variáveis demográficas e educacionais. Não foram obtidas diferenças estatisticamente significativas entre os alunos dos dois tipos de escolas pesquisadas. ORP não se associou às variáveis demográficas e educacionais investigadas e, ao classificar HRP em níveis (baixo, médio e alto), observou-se um escore mais elevado de alunas com níveis médios. Com o objetivo de analisar os efeitos de um processo de educação matemática baseado em princípios do MM no desenvolvimento de habilidades de RP, conduziu-se um quase experimento (Capítulo 3) com alunos de quarto e quinto anos do Ensino Fundamental (N = 18). Após serem subdivididos em Grupo Montessori (GM) e Grupo Ensino Tradicional (GET), eles participaram de um processo de educação matemática. As ERP foram aplicadas pré e pós-educação matemática. Foram observados ganhos tanto em HRP quanto em ORP, ainda que limitados, no GM. Todavia, GM e GET não 5 diferiram quanto ao desempenho em matemática. É possível afirmar que, apesar de outras pesquisas serem necessárias para obter mais evidências de validade e estimar sua fidedignidade, as ERP possuem propriedades psicométricas satisfatórias. Também há evidências de que o MM pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades de RP. Porém, no último caso, também são necessárias mais evidências empíricas, especialmente aquelas obtidas em salas de aula e não em experimentos. Desenvolver as habilidades de RP dos discentes é fundamental, pois elas são essenciais tanto no processo de ensino-aprendizagem quanto na vida. [Problems, from simple to complex ones, are present in people's daily lives. The way each person responds to them is related to several psychological correlates, such as better psychological adjustment. Thus, different areas of Psychology have studied the psychological processes related to problem-solving (PS), emphasizing the interface between PS and educational processes. Even though PS skills are key aspects of the educational process, there are controversies about how to promote them in the school environment. The Montessori Method (MM) is one of the educational strategies that has as one of its purposes to develop these skills in the classroom. Thus, this thesis has conducted studies with different designs - correlational and quasi-experimental - with the objective of analyzing whether the MM promotes general PS skills. Due to the lack of Brazilian instruments that assess this construct, the first chapter presents the construction process of the Problem-Solving Scales (ERP), including the elaboration of items, focus groups (N = 24) and analysis by judges (N = 23), as well as studies (N = 767) to obtain evidence of validity based on internal structure and reliability estimates for ERP. Confirmatory factor analyzes showed that the ERP have two scales (Problem Resolution Skills (PSS) and Problem Orientation (PO)) with satisfactory internal consistency. The ERP were used in a study (Chapter 2) that aimed to compare the PS skills of students (N = 91) of traditional and montessorian schools and, in the latter case, implementation fidelity was considered (Classic Montessori or Supplemented Montessori). Associations were also made between these skills and demographic and educational variables. There were no statistically significant differences between the students of the two types of schools researched. PO was not associated to the demographic and educational variables investigated and when PSS was classified in levels (low, medium and high), a higher score of students with average levels was observed. In order to analyze the effects of a mathematical education process based on MM principles on the development of PS skills, a quasi-experiment (Chapter 3) was conducted with students of fourth and fifth grades of Elementary School (N = 18). After subdividing them into Montessori Group (MG) and Traditional Schooling Group (TSG), they participated in a process of mathematical education. The ERP were applied pre and post-mathematical education. There were gains in both PSS and PO, albeit limited, in 7 the MG. However, MG and TSG did not differ in mathematical performance. It is possible to state that, even though other studies are necessary to obtain more evidence of validity and to estimate its reliability, the ERP have satisfactory psychometric properties. There is also evidence that the MM can contribute to the development of PS skills. However, in the latter case, more empirical evidence is also needed, especially those obtained in classrooms rather than in experiments. Developing the PS skills of the students is fundamental, since they are essential both in the teaching-learning process and in life itself.]

Language: Portuguese

Published: Juiz de Fora, Brazil, 2017

Advanced Search