Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

479 results

Article

✓ Peer Reviewed

Einige Ergänzungen zur "Montessori-Erziehung für Schulkinder" I (Stuttgart 1926), gemäss der italienischen Vorlage

Publication: Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Pädagogik, vol. 6

Pages: 566-573

Maria Montessori - Writings

See More

Language: German

ISSN: 0507-7230

Article

Hvorledes skal vi opdrage vore born? Den sympatiske opdragelse [part 2]

Publication: Vor ungdom (Pedagogiske Selskab), vol. 44

Pages: 224-244

See More

Language: Danish

ISSN: 0902-3178

Article

Geography and the Young Child [part 1]

Publication: Around the Child, vol. 8

Pages: 50-53

See More

Language: English

ISSN: 0571-1142

Article

✓ Peer Reviewed

Okul Öncesi Montessori Eğitimi Yaklaşımında Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık / Art Education and Creativity in Preschool Montessorian Educational Approach

Available from: DergiPark Akademik

Publication: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi / Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education Journal, no. 34

Pages: 48-59

Art education, Asia, Creative ability in children, Creative thinking in children, Early childhood care and education, Early childhood education, Middle East, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - Evaluation, Turkey, Western Asia

See More

Abstract/Notes: In this research, the effect of Montessori education approach on the creativity of pre - school children in visual arts lesson was investigated and the creativity developments in students were observed. 20 students between 48-66 months were applied the Montessori Education Approach and 60 students were applied the Ministry of National Education Teacher-centereted Approach program and these two were compared to each other. Equal units are applied in both programs. This research has tried to determine the effects of visual presentations on student's creativity, reflections of artworks in terms of originality and innovations, attitudes of liberated children to lesson and their effects on achievement. The results of the research show that in the classrooms where the Montessori Education Approach is applied, the cooperation is significantly increased, the students are participated to the lectures without any instruction, the creativity is developed in the positive direction and it was seen that the students learned the places of the materials and took it when they needed it. In the visual arts education courses implementated by the Ministry of Education Program Teacher Centered Approach, teachers use visual materials, sample models, narration and question-answer methods to guide the students and reach the result which limits original and new ideas. It has been observed that the limitation of the creativity of the students is the effect of the presence of the material cupboards in closed cupboards at the height that they can not reach. / Bu araştırmada, okul öncesi eğitim programında yer alan görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montesori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanarak, yaratıcılık gelişimlerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 48-66 ay grubundaki 20 öğrenciye Montessori Eğitimi Yaklaşım programı, aynı yaş grubundaki 60 öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Merkezli Yaklaşım uygulanmış ve iki yaklaşım karşılaştırılmıştır. Görsel sanatlar eğitimi dersi, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi programı Öğretmen Merkezli Yaklaşım ve Montessori eğitimi yaklaşımı ayrı araştırma gruplarında eşit üniteler halinde uygulanarak işlenmiştir. Bu araştırma ile görsellerle yapılan anlatım sunumlarının öğrencilerin yaratıcılıklarına etkileri, sanat çalışmalarının özgünlük ve yenilik açısından yansımaları, özgür bırakılan çocukların derse karşı tutumları, öğrenci başarısına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları, Montessori Eğitimi Yaklaşımı uygulanan sınıftaki öğrencilerde yardımlaşmanın önemli ölçüde arttığı, çocuklara yönelik yönerge olmadan derslere kendi istekleri doğrultusunda katıldıkları, yaratıcılıklarının olumlu yönde geliştiği ve malzemelerin yerlerini öğrenerek ihtiyaç duyduklarında aldıkları görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı Programı Öğretmen Merkezli Yaklaşım ile işlenen görsel sanatlar eğitimi derslerinde, öğretmenlerin görsel materyalleri, örnek modelleri, anlatım ve soru-cevap yöntemlerini kullanmaları öğrencileri yönlendirerek özgün ve yeni fikirleri sınırlardığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yaratıcılıklarının sınırlanmasında malzeme dolaplarının ulaşamayacakları yükseklikte kapalı dolaplarda bulunmasının da etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Language: Turkish

DOI: 10.14582/DUZGEF.1902

ISSN: 1305-0060

Article

Around the Schools: Development of a Montessori Approach to Dental Health Education for Preschool Children (part 2)

Publication: AMS News, vol. 8, no. 4

Pages: 4, 6–7

See More

Language: English

ISSN: 0065-9444

Article

Dalla Montessori a Gentile [part 1]

Publication: Levana: rassegna trimestrale di filosofia dell'educazione e di politica scolastica, vol. 5, no. 2-3

Pages: 170-186

See More

Language: Italian

Article

Around the Schools: Development of a Montessori Approach to Dental Health Education for Preschool Children [part 1]

Publication: AMS News, vol. 8, no. 3

Pages: 4, 7

See More

Language: English

ISSN: 0065-9444

Article

Dalla Montessori a Gentile [part 2]

Publication: Levana: rassegna trimestrale di filosofia dell'educazione e di politica scolastica, vol. 5, no. 5-6

Pages: 391-407

See More

Language: Italian

Article

Inaugurazione del Corso di pedagogia scientifica della dottoressa Maria Montessori in Città di Castello (Umbria) [part 1]

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: L'educatore della Svizzera italiana, vol. 51, no. 19

Pages: 293-298

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education, Trainings

See More

Language: Italian

Article

Inaugurazione del Corso di pedagogia scientifica della dottoressa Maria Montessori in Città di Castello (Umbria) [part 2]

Available from: Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) - e-Periodica

Publication: L'educatore della Svizzera italiana, vol. 51, no. 22

Pages: 340-344

Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education, Trainings

See More

Language: Italian

Advanced Search