Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

651 results

Book

Montessori heute, Gedanken und Reports zur Montessori Renaissance in den USA

Americas, Montessori method of education, Montessori movement, Montessori schools, North America, United States of America

See More

Abstract/Notes: German translation of the English text: "Montessori Today".

Language: German

Published: Ravensburg, Germany: O. Maier, 1975

ISBN: 3-473-41028-4 978-3-473-41028-6

Article

The Montessori Apparatus: A Description of the Material and Apparatus Used in Teaching by the Montessori Method

Available from: HathiTrust

Publication: World's Work (London), vol. 19, no. 112

Pages: 384-398

Montessori materials, Montessori method of education

See More

Language: English

Article

Dr. Maria Montessoris Opdragelsesmetode [Dr. Maria Montessori's Method of Upbringing]

Publication: Nordisk Ugeblad for Katholske Kristne [Nordic Weekly for Catholic Christians], vol. 74

Pages: 365-370

See More

Language: Norwegian

Bachelor's Thesis

Lapsen oman toiminnan ohjauksen tukeminen: Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa [Supporting the child's own activity control: Montessori daycare center Aurinkoleijona]

Available from: Theseus (Finland)

Europe, Finland, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori schools, Nordic countries, Northern Europe

See More

Abstract/Notes: The purpose of this qualitative thesis was to find out whether Montessori pedagogy based Montessori day care center Aurinkoleijona supports the self-management of the child, and what kind of experiences the parents of children have in the subject area. The thesis is a case study, and in the theoretical part it raises the documents guiding the early childhood education as well as the history of Finnish early childhood education, and the alternative pedagogics. Further, the thesis immerses Montessori pedagogy and the development of self-regulation and self-management of the child. At present, children's learning and learning difficulties are topical themes. Finland has been in the elite of the Programme for International Student Assessment (PISA) for many years, but recently the results have weakened. Learning difficulties are influenced by many factors, but one factor that can be considered is the difficulties that are faced in self-management. In order for a child to have a good start in the development of self-management, attention should be paid to supporting it in early childhood education. With Finnish early childhood education being high quality, it provides a good foundation for the overall development of each child, including self-management. The thesis deals with the development of practical early childhood education in the Montessori day care center Aurinkoleijona by exploring potential development targets for supporting the child's self-management. The research questions are: "How does the Montessori pedagogy support the child’s self-management?" and "What kind of experiences do parents have with their child’s or children’s self-management?". Research methods were observation and a questionnaire for the parents of the child. Material was analyzed by utilizing content analysis. The results show that the operational environment of the Montessori day care center Aurinkoleijona has been created in a way that it supports the self-management of the child by many means. Versatile functions, calmness of the atmosphere, furniture that are in the child’s level, and the role of adults in the environment enable a good basis for supporting the self-management of the child. Parents’ experiences of day care center were positive. Children in the day care center are growing up to be independent, and self-directed future schoolchildren, who take others into consideration. / Tämän laadullisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, tukeeko montessoripedagogiikkaan pohjautuva Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona lapsen oman toiminnan ohjausta sekä minkälaisia kokemuksia lasten vanhemmilla on tästä ohjauksesta. Opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka teoriaosiossa nostetaan esille varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen lisäksi suomalaisen varhaiskasvatuksen historiaa sekä vaihtoehto pedagogiikoita. Työssä syvennytään lisäksi tarkemmin Montessoripedagogiikkaan sekä lapsen itsesäätelyn ja oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen. Tänä päivänä lasten oppiminen ja oppimisvaikeudet ovat ajankohtainen puheenaihe. Suomi on loistanut PISA-tutkimuksen kärjessä monia vuosia, mutta viime vuosina tulokset ovat heikentyneet. Oppimisvaikeuksien taustalla vaikuttavat monet tekijät, mutta yhtenä tekijänä voidaan pitää vaikeuksia oman toiminnan ohjauksessa. Jotta lapsi saa hyvän alun oman toiminnan ohjauksen kehittymiseen, on varhaiskasvatuksessa kiinnitettävä huomiota sen tukemiseen. Suomalaisen varhaiskasvatuksen ollessa laadukasta, se mahdollistaa hyvän pohjan jokaisen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, sisältäen myös oman toiminnan ohjauksen. Opinnäytetyö kiinnittyy käytännön varhaiskasvatustyön kehittämiseen Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonassa tutkimalla mahdollisia kehittämiskohteita lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemisen osalta. Tutkimuskysymykset ovat: ”Millä tavoin Montessori-pedagogiikka tukee lapsen oman toiminnan ohjausta?” sekä ”Minkälaisia kokemuksia vanhemmilla on lapsensa/lastensa oman toiminnan ohjauksesta?”. Tutkimusaineiston keruumenetelminä käytettiin havainnointia ja lapsen vanhemmille suunnattua kyselylomaketta. Aineisto analysointiin sisällönanalyysia hyödyntämällä. Tutkimustulokset osoittavat, että Montessori-päiväkoti Aurinkoleijonan toimintaympäristö on luotu niin, että se tukee lapsen oman toiminnan ohjausta monin keinoin. Monipuoliset toiminnot, ilmapiirin rauhallisuus, kalusteiden lapsentasoisuus ja aikuisten rooli ympäristössä mahdollistavat hyvän pohjan lapsen oman toiminnan ohjauksen tukemiselle. Lasten vanhempien kokemukset päiväkodista olivat positiivisia. Lapsista kasvaa päiväkodissa itsenäisiä, omaohjautuvia ja toiset huomioon ottavia tulevia koululaisia.

Language: Finnish

Published: Turku, Finland, 2017

Book Section

Erlebnisse und Ergebnisse. Meine Erfahrungen mit "Montessori" 1946-1988 [Experiences and results. My experiences with "Montessori" 1946-1988]

Book Title: Montessori-Pädagogik und die Erziehungsprobleme der Gegenwart [Montessori Pedagogy and Current Educational Problems]

Pages: 128-143

Europe, Germany, Günter Schulz-Benesch - Biographic sources, Günter Schulz-Benesch - Writings, Montessori method of education, Western Europe

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Königshausen und Neumann, 1990

ISBN: 3-88479-423-X

Book Section

L'influence de M. Montessori sur la pédagogie allemande [The influence of Maria Montessori on German pedagogy]

Book Title: Maria Montessori e il pensiero pedagogico contemporaneo [Maria Montessori and contemporary pedagogical thought]

Pages: 235-238

Conferences, Europe, Germany, International Montessori Congress (11th, Rome, Italy, 26-28 September 1957), Maria Montessori - Biographic sources, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Montessori method of education - History, Western Europe

See More

Abstract/Notes: This speech was delivered on September 27, 1957 at the 11th International Montessori Congress (Rome, Italy).

Language: French

Published: Roma, Italy: Vita dell'infanzia, 1959

Master's Thesis

Una mirada a la filosofía Montessori en el sistema público de enseñanza de Puerto Rico [A look at the Montessori philosophy in the public education system of Puerto Rico]

Available from: University of Puerto Rico - Theses and Disserations Collection

Americas, Caribbean, Latin America and the Caribbean, Public Montessori, Puerto Rico

See More

Abstract/Notes: Este trabajo presenta las ideas sobresalientes de Montessori. Examina el vínculo entre el enfoque de dicha filosofía y la enseñanza de inglés en Puerto Rico con énfasis de las posibilidades que ofrece tal metodología para obtener logros em la enseñanza de una segunda lengua. Finalmente, expone los retos que enfrenta el maestro que interesa estudiar y aplicar la filosofía Montessori en las escuelas públicas de Puerto Rico.

Language: Spanish

Published: Río Piedras, Puerto Rico, 2020

Book Section

Zur Aktualität der Montessori-Pädagogik im 21. Jahrhundert [On the Relevance of Montessori Education in the 21st Century]

Book Title: Reformpädagogik weitergedacht

Pages: 51-82

Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc.

See More

Language: German

Published: Würzburg, Germany: Ergon, 2016

ISBN: 978-3-95650-144-9 3-95650-144-6

Series: Bibliotheca academica. Reihe Pädagogik , 11

Article

Dr. Montessori in India (The First All-India Montessori Conference, Pilani, Rajputana)

Publication: The Punjab Educational Journal, vol. 40, no. 11

Pages: 545-549

All-India Montessori Conference (1st, Pilani, India, 27-29 December 1945), Asia, Conferences, India, Maria Montessori - Biographic sources, South Asia

See More

Language: English

ISSN: 0033-4308

Article

What Happens After Montessori? What Parents, Students, and Teachers Believe About the Success of Former Montessori Elementary Students in Junior High School

Publication: Montessori Life, vol. 10, no. 4

Pages: 45–47

See More

Language: English

ISSN: 1054-0040

Advanced Search