Quick Search
For faster results please use our Quick Search engine.

Advanced Search

Search across titles, abstracts, authors, and keywords.
Advanced Search Guide.

1283 results

Article

Montessori, Caribbean Style [St. Maarten Montessori School]

Publication: Montessori Leadership, vol. 8, no. 3

Pages: 45–46

Americas, Caribbean, Latin America and the Caribbean, Sint Maarten (Dutch), St. Maarten (Dutch)

See More

Language: English

Archival Material Or Collection

U Školi Montessori [At the Montessori School]

Available from: AthenaPlus - Muzej za umjetnost i obrt

Croatia, Europe, Montessori schools, Southern Europe

See More

Abstract/Notes: Snimak prikazuje gospođu, sjedi na stolcu s knjigom na krilu, oko nje četvero djece. / The photo shows a lady sitting on a chair with a book on her lap, surrounded by four children.

Language: Croatian

Archive: Muzej za umjetnost i obrt / Museum of Arts and Crafts (Zagreb, Croatia) (Zagreb, Croatia)

Article

La Doctora Montessori y su Sistema de Enseñanza [Doctor Montessori and her System of Education]

Available from: HathiTrust

Publication: Anales de Instrucción Primaria (Uruguay, 1903), vol. 11

Pages: 97-224

Americas, Latin America and the Caribbean, South America, Uruguay

See More

Abstract/Notes: Contains a condensed/abridged Spanish translation of Anne E. George's English translation of Maria Montessori's Anthropologia Pedagogica Italian language original.

Language: Spanish

ISSN: 0797-1559

Article

L'Escola Montessori de la Mancomunitat: La tasca de l’Escola Montessori

Available from: ARCA. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues

Publication: La Veu de Catalunya, vol. 32, no. 8263 (ed. Matí)

Pages: 11

Europe, Southern Europe, Spain

See More

Language: Catalan

Master's Thesis

A Study On Perceived Service Quality And Perceived Montessori Characteristics Towards Parents’ Satisfaction For Montessori Kindergarten In Penang [Malaysia]

Available from: University of Science, Malaysia - Repository

Asia, Malaysia, Southeast Asia

See More

Abstract/Notes: The aim of this study is to investigate parents’ satisfaction for Montessori kindergarten in Penang.

Language: English

Published: George Town, Malaysia, 2006

Master's Thesis

Montessori eğitim sistemi ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması / Comparision of Montessori education system with Islamic education system

Available from: Ulusal Tez Merkezi / National Thesis Center (Turkey)

Comparative education, Islamic education, Montessori method of education - Criticism, interpretation, etc., Religious education

See More

Abstract/Notes: In this study where literature review method is used, Montessori education method that is considered among the alternative education methods and the one that carefully defines what kind of education and learning experiences are suitable and useful for each growing period and Islamic education whose basic aim is to grow "mature human being" has been compared. In the introduction part of the study containing two sections as introduction and another two parts, the problem, aim, importance, hypotheses, methods and limitations of the study are handled. Montessori Education system is examined in the first part, and in the second part it is compared with Islamic education that forms the basis for the study, giving information about Islamic education system. Studies carried out on both Montessori and Islamic education systems were searched thoroughly and then they were carefully evaluated before starting to write. Within this context, all the sources related to the subject in the libraries in Turkey were provided, a very large database of information for foreign sources were scanned and they were obtained through different ways. In the light of the data obtained as a result of the study, the methods and principles that are similar in both approaches were determined and their comparison which forms the base for the study was made through the findings obtained. / Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, her gelişim aşamasına, hangi çeşit eğitim ve öğrenme deneyimlerinin uygun ve yararlı olduğunu özenle belirleyen ve alternatif eğitim modellerinden Montessori eğitim sistemi ve esas hedefi "kamil insan yetiştirmek" olan İslam eğitim sistemi karşılaştırılmaya tabi tutulmuştur. Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş kısmında araştırmanın problemi, amacı ve önemi, hipotezleri ve yöntem ve sınırlılığı ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Montessori eğitim sistemi incelemeye tabi tutulmuş, ikinci bölümde ise araştırmanın temelini oluşturan İslam eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilerek, Montessori ve İslam eğitim sisteminin karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmanın yazım aşamasına başlamadan önce Montessori ve İslam eğitim sistemiyle ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye'deki kütüphanelerdeki konuyla ilgili tüm kaynak eserlerin temini yapılmış, yabancı kaynakların temini için pek çok veritabanlarında taramalar yapılmış ve bu eserler çeşitli şekillerle elde edilmiştir. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler ışığında her iki yaklaşımın benzerlik gösterdiği metot ve ilkeler tespit edilmiş ve elde edilen bulgularla çalışmanın esasını oluşturan her iki yaklaşımın karşılaştırılması yapılmıştır.

Language: Turkish

Published: Bursa, Turkey, 2016

Article

Montessōri no dōtoku kyōiku / モンテッソーリの道徳教育 [Moral Education in Montessori]

Publication: Montessori Kyōiku / モンテッソーリ教育 [Montessori Education], no. 33

Pages: 10-30

Montessori method of education, Moral development, Moral education

See More

Abstract/Notes: This is an article from Montessori Education, a Japanese language periodical published by the Japan Association Montessori.

Language: Japanese

ISSN: 0913-4220

Article

Wellingtonian Edits London-Based Montessori Magazine [Paul Ryan, Montessori International]

Publication: Montessori NewZ, vol. 18

Pages: 15

See More

Language: English

Book Section

Lo spirito religioso nel metodo Montessori / L'esprit religieux dans la Méthode Montessori

Book Title: La formazione dell'uomo nella ricostruzione mondiale: atti dell'8. Congresso internazionale Montessori presieduto da Maria Montessori, San Remo, 22-29 agosto 1949

Pages: 446-463

Conferences, International Montessori Congress (8th, San Remo, Italy, 22-29 August 1949)

See More

Language: French, Italian

Published: Roma, Italy: Ente Opera Montessori, 1950

Master's Thesis

Zavádění montessori principů vzdělávání do ekonomických předmětů na obchodní akademii [Introduction of Montessori Principles of Education to Economic Subjects at High Schools]

Available from: University of Economics and Business, Prague

Alternative education, Economics education, High school students, Montessori method of education, Teacher-student relationships

See More

Abstract/Notes: Práce se zaměřuje na zjišťování informací o tom, jestli je možné zavádět montessori principy vzdělávání do ekonomických předmětů na středních školách. Součástí práce jsou i přípravy na výuku a popisy metod, forem, obsahu, didaktických pomůcek a didaktické techniky, kterou učitel může využít při zavádění montessori principů do výuky ekonomických předmětů na střední škole. Pro zjištění výsledků bylo využito experimentálního vyučování na Gymnáziu Duhovka, sebereflexe praktikanta, dotazníkové šetření ve třídě, kde experimentální výuka probíhala a didaktický test pro žáky, kteří se účastnili experimentálního vyučování. Výsledkem je, že zavádění je možné a nese sebou určité výhody (lepší dosahování výchovných cílů, zlepšení klimatu ve třídě), ale je zároveň zapotřebí dávat pozor na určité nevýhody, které se objevily během experimentálního vyučování (problémy s fixací nové a staré látky). [Thesis aims to find out whether or not it is possible to implement Montessori principles of education into economical subjects on High schools. Parst of the Thesis are also preparations for teaching of economical subjects with Montessori principals. At the end reader can find out more information about methods, forms, content, didactic aids and didactic technique which can be used to implement Montessori principles appropriately. Author used several different experimental methods like experimental teaching, self-reflection of the practitioner, questionnaire survey in the class where experimental teaching took place and didactic test for pupils who participated in experimental teaching. As a result, implementation of Montessori principles is possible and has advantages (better atmosphere in class, better way to achieve educational goals) and disadvantages (problems with fixation).]

Language: Czech

Published: Prague, Czech Republic, 2017

Advanced Search